Lưu Nguyệt Phi Tinh là gì ?
(25/39/2006)
 

Theo phép Phi Tinh của Huyền Không trong mỗi đại vận không phải các Phi Tinh bài bố một cách cố định. Nguyên lý của Dịch là “cùng tắc biến, biến tắc thông” tức là luôn vận động theo thời gian. Vì thế, Huyền Không có tinh toán đến Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, hàng tháng. Sự phối hợp Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, và Lưu Nguyệt Phi Tinh hàng tháng đến quá trình vận khí vô cùng quan trọng. Nó có thể làm biến đổi sự tác động cuả Phong Thuỷ đến nhà cửa theo chiều hưóng tích cực hoặc tiêu cực.

 

Mỗi năm thì Lưu Niên Phi Tinh thay đổi và có một sao nhập trung cung, các sao khác tính toán bằng cách bay thuận chiều Lường Thiên Xích.

 

Trong mỗi tháng lại có một sao nhập trung gọi là Lưu Nguyệt Phi Tinh, các sao còn lại cùng được tính toán bằng cách bay thuận chiều Lường Thiên Xích. Lưu Nguyệt Phi Tinh được tính toán qua bảng sau :

 

SAO NHẬP TRUNG CUNG

Tháng

Năm Tí Ngọ Mão Dậu

Năm Thìn Tuất Sửu Mùi

Năm Dần Thân Tỵ Hợi

1

8

5

2

2

7

4

1

3

6

3

9

4

5

2

8

5

4

1

7

6

3

9

6

7

2

8

5

8

1

7

4

9

9

6

3

10

8

5

2

11

7

4

1

12

6

3

9

 

 
CHUYÊN ĐỀ
 Bài mới nổi bật
 Vận 8 luận giải
 Luận giải năm 2005
 Luận giải năm 2006
 Lưu nguyệt Phi Tinh năm Bính Tuất - 2006
 Ngày giờ Hoàng đạo năm Bính Tuất - 2006
 Chọn tuổi xây nhà
 Xem Phong Thuỷ
 Nội thất phong thuỷ
Năm sinh
 
  ©  2006 Bản quyền  thuộc Tuankiet.com.vn
*  Email: tuvan@tuankiet.com.vn
* Hỗ trợ trực tuyến: PhapkhiPhongthuy
®  Ghi rõ nguồn "TUANKIET.COM.VN" khi bạn phát hành lại các nội dung từ Website này