Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp(28/03/2006)
Nam Ma Táp Ða Nẫm, Tam Miệu Tam Bột Ðà Câu Chi Nẫm, Ðát Nễ Dã Tha: Úm - Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta Phạ Ha Tổng nhiếp 25 bộ đại mạn trà la ni ấn. Lấy 2 ngón tay, ngón vô danh, ngón tay út, tréo với nhau lại bên trong lòng bàn tay, hai ngón tay giữa thì đứng thẳng, hai ngón tay trỏ co vịn vào tiết thứ nhất của hai ngón tay giữa, hai ngón tay cái nắm tiết giữa của ngón vô danh bên trái và bên mặt. Nếu có triệu thỉnh, đưa qua đưa lại 2 đầu ngón tay trỏ.
 Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh Mật Pháp(28/03/2006)
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì. . Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn. Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật. Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.
 Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu . Phần I(13/03/2006)
(Huyền Thanh dịch) Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundì , Cunïtïi , Cunïdïhi , Kunïdïi , Cunõdhe , Cunde, Cumïdi , Cumïdhe , ‘Suddhe ( Trong các tên Phạn này thì 2 tên thường được dùng là Cunõdhe với ‘Suddhe ) và được phiên dịch theo các ý nghĩa là Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Giác, Hộ Trì Phật Pháp. Đây là vị Bồ Tát hay hộ mệnh và tế độ các chúng sinh khiến cho ngộ giải Phật Quả
 Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần II - TRÚ XỨ:(13/03/2006)
Chuẩn Đề Phật Mẫu cư ngụ tại Trời Sắc Cứu Cánh
 Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần III - TÔN TƯỢNG:(13/03/2006)
Tôn Tượng Chuẩn Đề có nhiều dạng: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 tay… nhưng thông thường người ta hay thờ phụng Tượng 18 tay.
 Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần IV - CHÂN NGÔN:(13/03/2006)
Theo truyền thống Hoa Văn thì Chuẩn Đề có Mật hiệu là Tối Thắng Kim Cương ( Vijaya Vajra ) hay Kim Cương Mẫu ( Vajra Màtrï )
 
Trang  1

   Xem các tin đã đưa theo ngày  

CHUYÊN ĐỀ
 Bài mới nổi bật
 Vận 8 luận giải
 Luận giải năm 2005
 Luận giải năm 2006
 Lưu nguyệt Phi Tinh năm Bính Tuất - 2006
 Ngày giờ Hoàng đạo năm Bính Tuất - 2006
 Chọn tuổi xây nhà
 Xem Phong Thuỷ
 Nội thất phong thuỷ
Năm sinh
Chọn tuổi
 
  ©  2006 Bản quyền  thuộc Tuankiet.com.vn
*  Email: tuvan@tuankiet.com.vn
* Hỗ trợ trực tuyến: PhapkhiPhongthuy
®  Ghi rõ nguồn "TUANKIET.COM.VN" khi bạn phát hành lại các nội dung từ Website này